Strandskydd

Strandskydd

Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken

7–8 maj 2020, Stockholm


Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete.


Under två kursdagar får du möjlighet att fördjupa dig kring hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis.


Det kan vara svårt att avgöra när det är möjligt att ge dispens från strandskyddet. Under kursen går vi därför noga igenom de särskilda skäl som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.


Ytterligare en utmaning när det gäller strandskyddsärenden är att göra lämpliga tomtplatsavgränsningar. Under kursen får du kunskap om hur du gör korrekta tomtplatsavgränsningar. Vad säger rättspraxis - hur stor får den privata zonen vara och hur stor måste den fria passagen närmast vattnet vara? Kursen avslutas med en genomgång av strandskyddet i relation till andra lagar som PBL, FBL, regeringsformen med flera.


Efter avslutad kurs kan du med ökad säkerhet handlägga strandskyddsärenden både rättssäkert och effektivt!


Ur kursinnehållet:

  • Korrekt och rättssäker handläggning av strandskyddsärenden i praktiken
  • Vad är förbjudet inom strandskyddsområden och hur tolka förbudsreglerna i praktiken?
  • Dispens från strandskyddet – när är det möjligt att ge dispens från strandskyddet?
  • Hur göra lämpliga och korrekta tomtplatsavgränsningar?MålgruppKursen riktar sig till dig som behöver stärka din kompetens om hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet i praktiken.


Datum: 7–8 maj 2020


PlatsFinlandshuset konferens, Snickarbacken 4, Stockholm


Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Johan Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Johan har en bakgrund som förvaltnings- respektive kommunjurist och har erfarenhet av handläggning av strandskyddsfrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Han är förordnad som expert i Strandskyddsutredningen och har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets PBL Kompetens. Under ett antal år har Johan också drivit ett företag med inriktning mot juridisk utbildning för offentliga aktörer.


Henrik Höglund

Biträdande bygglovschef, Haninge kommun

Henrik har över 15 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. För närvarande arbetar Henrik med ett antal frågor inom Boverkets PBL Kompetens.


Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020