Strategiska markförvärv

Strategiska markförvärv

Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling?

19 oktober 2020, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Strategiska markförvärv ger en beredskap för kommande markanvisningar, så att bostäder, verksamheter och infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar för att skapa en ökad markberedskap så att kommunen kan fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika praktiska strategier.


Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra kommunens utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas i enlighet med översiktsplanen, i den takt man ser behövs. Mycket av den mark som exploateras idag är markförvärv som gjordes för länge sedan, och markreserverna krymper i takt med nya exploateringsprojekt. För att kommunen ska fortsätta ha handlingsutrymme vid stadsutveckling även i framtiden behöver man agera idag och arbeta upp en markberedskap genom strategiska förvärv.


Sedan den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010, och kommunen inte längre får förköpa fastigheter för att utveckla tätortsbebyggelse, behöver man nu arbeta mer aktivt med strategiska markförvärv för sin markförsörjning. Hur kan man arbeta mer strategiskt med markförvärv i kommunen? Vad är rimligt att betala för marken? Vad är viktigt att tänka på i förvärvsskedet, och vid utformning av köpeavtalet? Hur ser den interna organisationen ut och hur arbetar man med budget för strategiska markköp? Vilka lagar och regler är tillämpliga vid strategiska fastighetsköp?


Under kursen fördjupar vi oss kring dessa frågor och vi delar praktiska exempel kring hur olika kommuner har valt att arbeta strategiskt med markförvärv för att skapa möjligheter inför kommande stadsutveckling.


Ur kursens innehåll:

  • Strategiska markförvärv och kommunen som fastighetsägare – juridiska förutsättningar idag

  • Varför ska en kommun köpa mark och bygga upp en aktiv markreserv? Vilka fördelar finns när kommunen är markägare?

  • Köp av markfastigheter och utformning av köpeavtalet – vad är viktigt att tänka på i förvärvsskedet?

  • Värdering vid strategiska markförvärv – vad är rimligt att betala för marken?

  • Markstrategi och strategiska förvärv på både kort och lång sikt - Uppsala kommun

  • Strategiska markförvärv från ax till limpa – så arbetar Oskarshamns kommun för att ha marken beredd för utveckling i rätt tid

MålgruppKursen vänder sig till dig som arbetar med mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Även andra personer som arbetar med eller tar beslut om strategiska markförvärv är välkomna!


Datum: 19 oktober 2020, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans. Vänligen meddela oss om du vill delta digitalt vid din anmälan.


Pris: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins

Jonas Svensson

Sakansvarig markstrategiska frågor, Uppsala kommun

Göran Landenius

Mark- och exploateringsstrateg, Tillväxt och näringslivskontoret, Oskarshamns kommun

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020